Autodesk Fusion – oprogramowanie CAD/CAM/CAE oparte na chmurze

Aktualizacja Fusion 360 – Styczeń 2022

Data

Wersja Aktualizacji

V2.0.12157

Nowe rozszerzenie dla środowiska Desing (Projektowanie)

Na początku roku 2022 wprowadzamy zupełnie nowe rozszerzenie o nazwie Product Design. Skierowane do profesjonalistów pracujących głównie nad elektroniką i projektowaniem produktów. Rozszerzenie Product Design oferuje zestaw funkcji projektowania z zawartymi standardami oraz automatyzacją pracy przy projekcie oraz wiele innych.

Dodatki w trybie beta - Design Advice oraz Volumetric Lattice

Kiedy ta koncepcja jest zastosowana do projektowania tworzyw sztucznych, można zastosować wystarczająco dużo powtarzalnych reguł w poleceniach takich jak, skorupa, pogrubienie, żebro, trzon i innych aby przyspieszyć czas projektowania, ponieważ spędzasz mniej czasu wpisując te same wymiary do wielu poleceń. 

Zidentyfikowaliśmy kolejne oczywiste polecenia stosowane do nowo utworzonej geometrii, takie jak szkic i zaokrąglenie, które są automatycznie stosowane jako część elementu, w oparciu o materiał, który wybrałeś, więc jeśli musisz zmienić materiał, zmiany są natychmiast odzwierciedlone we wszystkich plastikowych cechach. Nie zapominajmy również o naszej nowej funkcji wzorów geometrycznych, która ułatwia tworzenie odpowiedniej estetyki w projekcie.  

W związku z wprowadzeniem rozszerzenia Product Design Extension, jesteśmy również podekscytowani wprowadzeniem dwóch nowych, ekscytujących funkcji Preview Features: Design Advice i Volumetric Lattice. Design Advice pomoże Ci zidentyfikować problemy związane z możliwościami produkcyjnymi w oparciu o najlepsze praktyki formowania wtryskowego tworzyw sztucznych i dostarczy zalecenia, aby je rozwiązać. Latticing objętościowy umożliwia tworzenie złożonej geometrii kratowej bezpośrednio na bryle. Jeśli jesteś zainteresowany wypróbowaniem tych funkcji, zapoznaj się z sekcją Preview w ustawieniach Autodesk Fusion 360. 


Dowiedz się więcej na temat tego rozszerzenia.

Assembly Design | Projektowanie w złożeniach

Nowa opcja Read-Only For Me (Tylko do odczytu dla mnie) dla projektów złożonych

Gdy pracujesz nad projektem złożonym z wieloma członkami projektu, mogą wystąpić sytuacje, w których będziesz chciał przeglądać, analizować lub eksperymentować z projektem bez rezerwowania go i blokowania dostępu innym członkom projektu. Opcja Tylko do odczytu dla mnie pozwala tymczasowo uczynić projekt tylko do odczytu dla siebie, dzięki czemu można swobodnie poruszać się po projekcie, podczas gdy inni członkowie projektu kontynuują edycję.

Dowiedz się więcej o opcji Tylko do odczytu dla mnie.

Nowa opcja podmiany komponentów

Może się zdarzyć, że będziesz potrzebował zastąpić zewnętrzny komponent innym komponentem w złożeniu. Poprzednio wymagało to usunięcia wszystkich instancji zewnętrznego komponentu i wstawienia nowego dla każdej instancji, którą trzeba było zastąpić. Był to ręczny i czasochłonny proces, który często wymagał poprawiania uszkodzonych relacji zespołu, takich jak połączenia i konteksty zespołu.

Nowa funkcja Zamień komponent pozwala szybko podmienić zewnętrzny komponent w tym samym miejscu na Osi czasu i kontynuować pracę w zespole. Jeśli zastąpiony komponent jest bezpośrednią kopią oryginalnego, Fusion 360 nawet ponownie połączy te relacje zespołu z oryginalnego komponentu.

Dowiedz się, jak zastępować zewnętrzne komponenty.

Nowe narzędzie relacji stycznej

Przedstawiamy relację stycznej, nowe polecenie w panelu rozwijanym Wiązaniia. Zależność styczna daje możliwość posiadania 2 komponentów stycznych do siebie i kiedy jeden z nich się porusza, drugi porusza się stycznie do niego.

Wcześniej można było próbować używać zestawów stycznych lub używać pozycji spoczynkowej ograniczenia złącza (jeśli była potrzebna) do modelowania mechanizmów typu krzywka w szczelinie / krzywka podążająca. W przypadku złożonych złożeń powodowało to problemy z wydajnością, ponieważ algorytm zestawu styków wykorzystywał intensywne wykrywanie kolizji przy każdym przeciągnięciu/ruchu. Teraz dzięki narzędziu Tangent Relationship będziesz mógł wykonywać te czynności bez utraty wydajności.  

Po zdefiniowaniu relacji stycznej będzie można ją ponownie edytować na osi czasu, a także znaleźć ją jako element w przeglądarce w folderze „Relacje”.  

Dowiedz się więcej o relacjach stycznych. 

Nowości - Sposoby konwersji, naprawy i eksportu brył siatki Mesh

Zarządzanie właściwościami modelu rozszerzeń jest teraz obsługiwane w bloku tytułu

Kolejną zaletą rozszerzenia Product Design jest nowa możliwość konwersji brył siatkowych na organiczne bryły T-Spline. Zgadza się – trójkątne twarze na twarze czworokątne. Teraz jest to wreszcie możliwe.

Teraz w poleceniu Konwertuj Siatkę, zauważysz, że w sekcji Metoda pojawia się trzecia opcja o nazwie Organiczna. Są dwie rzeczy, na które należy zwrócić uwagę: 1. Upewnij się, że masz włączoną oś czasu przed wywołaniem narzędzia Konwertuj Siatkę, oraz 2. Upewnij się, że opcja Operacja w oknie dialogowym Konwertuj Siatkę jest ustawiona na Base Feature (jeśli pracujesz w trybie projektowania parametrycznego z włączoną osią czasu historii).*

Kolejne dobre wieści – Naprawa Siatki wyszła z wersji preview i jest teraz dostępny jako oficjalne narzędzie w zakładce Siatka. Rozszerzyliśmy również okno dialogowe Zapisz jako siatkę o opcję wysyłania obiektu siatki do Netfabb. Jeśli eksportujesz OBJ lub 3MF z okna dialogowego Zapisz jako siatkę, wyglądy zastosowane do brył siatki są teraz również uwzględniane w eksportowanych plikach.  

Dowiedz się, jak konwertować bryły siatki
Dowiedz się, jak naprawiać bryły siatki

Symulacja Wtrysku Tworzywa jest już dostępna

Już nie w fazie testów! Symulacja wtrysku dla Form Wtryskowych

Cieszymy się, że możemy dodać symulację formowania wtryskowego do badań dostępnych komercyjnie w obszarze roboczym Fusion 360 Simulation. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam informacje zwrotne i wskazówki, gdy funkcjonalność była w fazie przedpremierowej. Zgodnie z Waszymi sugestiami, w kilku ostatnich aktualizacjach programu Fusion 360 wprowadziliśmy ulepszenia w zakresie przepływu pracy oraz dodaliśmy nowe funkcje do symulacji formowania wtryskowego. Prosimy o dalsze przekazywanie swoich cennych uwag i sugestii, abyśmy mogli jeszcze bardziej udoskonalić tę technologię.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższymi linkami:

Co to jest formowanie wtryskowe
Jak skonfigurować badanie symulacyjne formowania wtryskowego?
Zrozumienie wyników symulacji formowania wtryskowego
Samodzielna nauka symulacji formowania wtryskowego

Wiele wiele innych zmian oraz poprawek błędów. Zerknij w Link poniżej aby zobaczyć resztę.

Aby dowiedzieć się więcej o innych usprawnieniach wprowadzonych w tej aktualizacji, poznać rozszerzoną listę poprawek do zgłoszonych przez Was problemów, a także znanych problemów, sprawdźcie wątek na forum poświęcony Ulepszeniom i poprawkom poniżej.

Chcesz zobaczyć możliwości Fusion 360 ? Umów się na prezentacje onlinE

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security