Autodesk Fusion – oprogramowanie CAD/CAM/CAE oparte na chmurze

Jak wywołać Fusion 360 Service Utility w razie awarii

Problem:
Narzędzie Fusion 360 Service Utility to ukryty system pomocy, który zostanie uruchomiony, gdy nie uda się uruchomić aplikacji.

Narzędzie Fusion 360 Service Utility jest wywoływane:
Automatycznie po wykryciu 2 kolejnych niepowodzeń uruchomienia.
Ręcznie przez przytrzymanie kombinacji klawiszy CTRL + A (Windows) lub Command + A (macOS) podczas pierwszych 3 sekund uruchamiania programu Fusion 360.

Narzędzie Service Utility oferuje kilka narzędzi, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów z niepowodzeniem uruchamiania programu Autodesk Fusion 360.

Reset Fusion 360 

Polecenie powoduje usunięcie poświadczeń logowania i lokalnie buforowanych plików (związanych z aplikacją i danych projektowych użytkownika), które można odtworzyć z chmury po ponownym uruchomieniu programu Fusion 360.  

Kiedy należy użyć tej opcji? Pomoże to w rozwiązaniu ogólnych problemów związanych z nieuruchamianiem programu Fusion 360. 

Launch Fusion 360 

Polecenie spowoduje ponowną próbę uruchomienia programu Fusion 360. 

Repair Fusion 360 

Polecenie Repair wykonuje lekkie usunięcie lokalnie zbuforowanych plików, a następnie ponownie uruchamia instalację.

Kiedy należy użyć tej opcji? Pomoże to w rozwiązaniu problemów związanych z uszkodzonymi instalacjami (np. ostrzeżenia o braku bibliotek DLL) lub trudnościami z aktualizacją programu Fusion.

Gather System Info 

Polecenie umożliwiające uzyskanie plików dziennika aplikacji, instalacji i usług internetowych, a także informacji systemowych z komputera. 

Kiedy należy korzystać z tej opcji? Podczas wysyłania prośby o pomoc – pomoże to ograniczyć liczbę iteracji i zwiększyć wydajność.  

Network Diagnostic Test 

Wykonuje sprawdzenie sieci dla kluczowych domen używanych przez aplikację Fusion 360. 

Kiedy należy użyć tej opcji? Jeśli nie można uruchomić programu Fusion 360 z powodu problemów z połączeniem sieciowym, ta opcja pozwala uzyskać więcej szczegółów na temat dostępności połączenia sieciowego. 

Contact Support 

Przechodzi do strony pomocy technicznej Autodesk, na której można wysłać prośbę o pomoc. 

Uninstall 

Wykonaj dezinstalację programu Fusion 360 

Close 

Zamyka narzędzie serwisowe Fusion 360

Zobacz również inne poradniki

Chcesz zobaczyć możliwości Fusion 360 ? Umów się na prezentacje onlinE

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security