Autodesk Fusion – oprogramowanie CAD/CAM/CAE oparte na chmurze

Pakiet Obróbki Mechanicznej (Machining)​

Dodaj dodatkowe funkcje do obszaru roboczego Manufacture (Produkcja), aby zwiększyć możliwości CAM programu Fusion 360. Zobacz co ofertuję pakiet mechaniczny.

Co jest zawarte w pakiecie?


Wyrównanie części (Part Aligment): Wyrównanie części zapewnia możliwość optymalizacji pozycjonowania kolejnych ścieżek narzędzia obróbkowego w oparciu o wyniki sondowania Inspect Surface (Zmierz Powierzchnie).

Rozpoznawanie Otworów(Hole Recognition): Uproszczenie i przyspieszenie wiercenia poprzez automatyczne rozpoznawanie otworów, wybieranie narzędzi i zamawianie operacji dla szybszych cykli.

Obróbka wieloosiowa (Multi Axis Machining): Uzyskaj dostęp do dodatkowych strategii i elementów sterujących osi narzędzia, aby wykorzystać możliwości wieloosiowej obróbki na 4- i 5-osiowych obrabiarkach CNC.

Obróbka 5-osiowa i unikanie kolizji(5-Axis and Collision Avoidance): Użyj ustawień wieloosiowych do wygenerowania wieloosiowej ścieżki narzędzia, która może obrabiać więcej obszarów części w pojedynczym ustawieniu. Dla bezpieczniejszej obróbki, ścieżka narzędzia wieloosiowego jest w stanie wykryć i uniknąć kolizji pomiędzy wałem lub uchwytem a częścią.

Uwaga: Obecnie tylko dla strategii Strome i Płaskie (Step and Shallow).
Dodatkowe kontrolki dla orientacji narzędzia: Osiągnij więcej obszarów części w jednej operacji, używając dodatkowych elementów sterujących do ustawienia orientacji narzędzia. Użyj manipulatorów Obróć i Pochyl, wyrównaj orientację narzędzia do bieżącego widoku lub ustaw orientację narzędzia normalnie do dowolnej powierzchni za pomocą jednego kliknięcia.

Strategia obrotowa(Rotary): Obrabiaj złożone, niegeometryczne kształty za pomocą strategii obrotowej dla frezowania 4-osiowego.

Geometria sondy(Probe Geometry): Wykonuj pomiary elementów w trakcie procesu, korzystając z cykli pomiarowych na swojej maszynie. Weryfikuj wymiary i pozycje elementów krytycznych, aktualizuj parametry zużycia narzędzia oraz wstrzymuj lub zatrzymuj programy w celu podjęcia wczesnych działań korygujących.

Strategia kontroli powierzchni(Surface Inspection Strategy): Utwórz ścieżki sond i oceń wyniki. Upewnij się, że części są zgodne ze specyfikacjami projektowymi dzięki weryfikacji na maszynie.

Strategia Strome i Płaskie(Steep and Shallow): Poprawa wykończenia powierzchni i bezpieczna obróbka z jedną ścieżką narzędzia dla stromych i płaskich regionów. Unikaj śladów przebicia, usuwaj wypukłości i wydłużaj żywotność narzędzia.

Usuwanie przejść(Delete Passes): Użyj Usuń przejścia, aby poprawić wydajność ścieżki narzędzia i zmniejszyć czas obróbki. Przydatne przy usuwaniu niechcianych przejść lub segmentów, które są blisko lub zachodzą na przejścia lub segmenty, które chcemy zachować.

Zmień narzędzia bez ponownego obliczania ścieżki narzędzia(Change Tools Without Recalculating Toolpaths): Zaoszczędź czas na dużych ścieżkach narzędzia z możliwością zmiany narzędzia bez potrzeby ponownego obliczania ścieżki narzędzia. Często używany po podzieleniu ścieżki narzędzia, aby zmienić krótkie narzędzie na dłuższy jeden dla bezpieczniejszych luzów narzędzia podczas obróbki głębokich kieszeni.

Przycinanie ścieżki narzędzia(Toolpath Trimming): Użyj przycinania ścieżki narzędzia, aby poprawić wydajność ścieżki narzędzia i zmniejszyć czas obróbki. Umieść punkty, aby utworzyć wielokąt, a następnie wybierz, czy zachować część ścieżki narzędzia, która jest wewnątrz lub na zewnątrz wielokąta, lub wybrać, aby zachować oba, efektywnie dzieląc ścieżkę narzędzia.

Uwaga: Dostępne tylko w licencjach Fusion 360 Edukacyjnych, Fusion 360 dla Startup i Fusion 360 Komercyjnych.

Pakiet Nestingu (Nesting)

Wykorzystaj zaawansowane możliwości Nestingu, aby tworzyć zoptymalizowane układy wieloarkuszowe dla części z blachy i nie- blachy w przygotowaniu do wytworzenia na maszynach CNC. 

Co zyskasz?

-Optymalizacja zużycia materiału dzięki automatycznemu wykrywaniu materiału, grubości i ilości części.

-Generowanie ustawień, ścieżek narzędzia i kodu NC bezpośrednio w rozszerzeniu Fusion 360 Nesting & Fabrication.

-Tworzenie konfigurowalnych raportów, zagnieżdżanie części z wielu dokumentów i określanie ograniczeń obrotu części.

Pozostałe Rozszerzenia

Nakładanie proszkowe

Więcej informacji

Additive Build

Nakładanie proszkowe

Włącz symulację procesu w obszarze roboczym Wytwarzanie dla części metalowych wytwarzanych metodą nakładania metalu proszkowo.

Additive Simulation

Symulacja Addatywna

Dodaj funkcjonalność nakładania proszkowego (przyrostowa nanoszenie) w środowisku Produkcji. Wykorzystuj nowe możliwości nowoczesnej technologii spiekania proszkowego metalu. 

Symulacja Addatywna​

Więcej informacji

Symulacja Addatywna​

Więcej informacji

Generative Design

Projektowanie Generatywne

Projektowanie Generatywne pozwala na nieprzeciętne podejście do Twojego elementu. Do wytworzenia produktu na drodze stają pewne ograniczenia technologiczne, które mogą być idealnym przykładem dla zastosowania projektowania Generatywnego aby ułatwić oraz ulepszyć możliwości produkcji Twojego elementu.

Manage

Zarządzanie w Fusion 360

Odblokuj dodatkowe funkcje zarządzania danymi i zarządzaj zmianami projektowymi na każdym etapie produkcji za pomocą jednego kliknięcia przycisku, korzystając z gotowych przepływów pracy. Dzięki pełnej widoczności i cyfrowym rejestrom zatwierdzeń możesz skupić się na innowacjach, a nie na administracji.

Zarządzanie

Więcej informacji

Wypełnij dane i wyślij zapytanie o ofertę cenową na rozszerzenia

Chcesz zobaczyć możliwości Fusion 360 ? Umów się na prezentacje onlinE

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security