Autodesk Fusion – oprogramowanie CAD/CAM/CAE oparte na chmurze

Simulation (Symulacje)

Zakładka Simulation (Symulacje) to potężne narzędzia symulacyjne dla każdego projektanta i inżyniera. Dzięki możliwościom jakie daje nam to narzędzie możesz poprawić funkcjonalność produktów, przewidzieć problemy z działaniem oraz zidentyfikować błędy w właściwościach. Szeroki zakres analiz MES pozwoli Ci dopracować projekt pod każdym kątem. 

Naprężenia Statyczne

Analizować reakcję modelu na obciążenia i ograniczenia konstrukcyjne. Na podstawie wyników można zbadać przemieszczenie, naprężenia, współczynnik bezpieczeństwa, reakcje oraz typowe kryteria zniszczenia. Wyniki obliczane są na podstawie założeń dotyczących małego przemieszczenia i liniowej odpowiedzi na naprężenia.

Nieliniowe naprężenia statyczne

Ten typ symulacji rozszerza możliwości poza statyczną analizę naprężeń poprzez dodanie wsparcia dla następujących cech:

– Duże odkształcenia i ruch

– Zmiany w kontakcie podczas symulowanego zdarzenia

– Zmiany obciążeń lub warunków brzegowych podczas symulowanego zdarzenia

– Nieliniowe zachowanie materiału (takie jak zmiany sztywności materiału i odkształcenia trwałe, które występują, gdy materiał jest naprężony powyżej granicy plastyczności).

– Wykonywane są wielokrotne przyrosty obliczeń, ponieważ obciążenia są stopniowo przyłożone (ramp up)

Chłodzenie elektroniki:

Przeanalizuj, jak model elektroniki i jego wewnętrzne środowisko nagrzewają się w odpowiedzi na obciążenie cieplne elementów PCB. Na podstawie wyników możesz zbadać temperaturę komponentów i otaczającego powietrza oraz określić efekt zastosowania radiatorów i wentylatorów. Dodaj temperaturę krytyczną do komponentów PCB, aby przeanalizować ryzyko uszkodzenia komponentów z powodu przegrzania.

Termiczna

Określić rozkład temperatury w stanie ustalonym oraz wypadkowy przepływ ciepła. Dostępne obciążenia termiczne obejmują zastosowane temperatury, powierzchniowe źródła ciepła, konwekcję, promieniowanie oraz wewnętrzne wytwarzanie ciepła. Musi być znana przewodność cieplna materiału, jak również temperatura otoczenia i współczynniki przenikania ciepła na powierzchniach obciążonych konwekcją lub promieniowaniem.

Drgania

Analizuj charakterystykę drgań własnych części lub zespołu. Na podstawie wyników można zbadać kształty różnych modów drgań, odpowiadające im częstotliwości i ich współczynniki udziału masy. Ponadto w programie Autodesk Fusion 360 można uwzględnić wpływ obciążeń konstrukcyjnych na częstotliwości drgań własnych. W szczególności obciążenia, które wytwarzają naprężenia błonowe (czyli czyste rozciąganie lub czyste ściskanie), podnoszą lub obniżają częstotliwości drgań własnych. Na przykład, rozważmy strunę gitary lub fortepianu. Im większe jest napięcie w strunie, tym wyższa jest wysokość dźwięku nuty muzycznej, gdy struna wibruje. Naprężenia zginające nie mają wpływu na częstotliwości drgań własnych.

Symulacja zderzeń

Ten typ badania rozszerza możliwości poza nieliniową statyczną analizę naprężeń poprzez dodanie wsparcia dla następujących charakterystyk:

– Prędkość i tłumienie, a także masa i przyspieszenie (efekty inercyjne) są uwzględniane w przypadku prawdziwej symulacji zdarzeń dynamicznych zależnych od czasu (takich jak analiza zderzenia).

– Krzywe obciążenia kontrolują wielkość przyłożonych obciążeń i zalecanych przemieszczeń w funkcji czasu.

– Przyrosty obciążenia nie są arbitralnymi podziałami obciążenia statycznego lub przemieszczenia. Zamiast tego, definiują one warunki konstrukcyjne w rzeczywistych, chwilowych punktach czasowych podczas symulowanego zdarzenia. Wyniki są obliczane i wyprowadzane w każdym przyrostowym punkcie w czasie.

Symulacje zdarzeń zazwyczaj obejmują bardzo małe przyrosty czasu i krótki całkowity czas trwania zdarzenia. Typowym przykładem jest symulacja zachowania się okularów ochronnych lub hełmów podczas zderzenia.

Optymalizacja kształtu:

Określ, gdzie można usunąć materiał z projektu, osiągając jednocześnie dopuszczalne naprężenia i przemieszczenia. Użyj tego narzędzia, aby zoptymalizować zużycie materiału i osiągnąć cele lekkiej konstrukcji (np. w sprzęcie lotniczym).

Wyboczenie strukturalne:

Wyznaczyć mnożnik wyboczenia krytycznego dla konstrukcji poddanej obciążeniom ściskającym. Mnożnik ten oblicza się dla określonej liczby kształtów postaci wyboczeniowych. Jest to współczynnik, przez który należy pomnożyć przyłożone obciążenia, aby uzyskać krytyczną siłę wyboczeniową. Mnożnik mniejszy niż 1,0 oznacza, że konstrukcja wyboczy się z powodu niestabilności geometrycznej przed osiągnięciem przyłożonego obciążenia.

Naprężenia termiczne

Symulacja naprężeń wywołanych temperaturą. Gradienty temperatury w modelu oraz zmienna charakterystyka rozszerzalności cieplnej materiałów powodują powstawanie naprężeń spowodowanych niejednorodną rozszerzalnością cieplną. Naprężenie jest funkcją odkształcenia spowodowanego rozszerzalnością/kurczeniem termicznym oraz sztywności materiału. Dodatkowo, do modeli naprężeń termicznych można stosować obciążenia mechaniczne (takie jak siła ciężkości, ciśnienie lub siła). Wyniki przedstawiają łączny wpływ naprężeń wywołanych obciążeniem konstrukcyjnym oraz naprężeń wywołanych temperaturą.

Symulacja wtrysku tworzywa

Przeanalizuj, jak dobrze wypełniona będzie Twoja część i czy wystąpią problemy z jakością, w oparciu o ustawienia procesu, wybór materiału i miejsca wtrysku. Na podstawie wyników możesz zbadać stopień wypełnienia, wady wizualne i odkształcenia. Możesz także znaleźć sugestie dotyczące tego, co można poprawić, aby poprawić wyniki.

Chcesz poznać możliwości Autodesk Fusion 360 ??

Wypełnij formularz i pobierz darmową wersję 30 dniową na okres testowy. Jeżeli spodoba Ci się oprogramowanie odezwij się do nas ! 

Uzupełnij dane i pobierz wersję testową.

Chcesz zobaczyć możliwości Fusion 360 ? Umów się na prezentacje onlinE

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security